SDRUŽENÍ PRO VÝROBU BIONAFTY

O SDRUŽENÍ

Sdružení pro výrobu bionafty založeno 11.12.1990 na základě smlouvy podle § 366a/ hospodářského zákoníku České republiky.
V dubnu 1990 bylo v ČR vyrobeno v RPN Chrudim, ve spolupráci s VÚZT Praha, 15 litrů bionafty z řepkového oleje značky Milo Olomouc. Chemii procesu navrhl prof. Poskočil z VŠCHT Pardubice. 11.12.1990 se konala ustavující schůze Spolek pro výrobu bionafty ve VÚZT Praha – Řepy, do kterého vstoupilo 17 členů – 14 zemědělských podniků, včetně jednoho ze Slovenska, dvě výzkumné organizace a jedna fyzická osoba.
Sdružení se více méně úspěšně daří zajišťovat aktivity v oblasti podpory komplexního zpracování řepky, příp. dalších olejnin nebo vhodné biomasy, použitých rostlinných olejů a tuků na technické produkty a krmné komponenty, prosazovat stanovené dílčí cíle, spoluvytvářet technické a iniciovat ekonomické a legislativní podmínky, nejen ve sféře výrobní a zpracovatelské, ale i ve sféře užití produkce. Vedle propagace, informačních služeb, poradenství, zprostředkovatelské a koordinační činnosti, zabezpečování základní odborné mezinárodní spolupráce je významnou činností také zabezpečování odborné gesce vůči centrálním orgánům státní správy a spolupráce se zainteresovanými zájmovými společenstvy.
O tom, že bylo dvacet let činnost spolku v podstatě úspěšné, svědčí to, že z produkce 1500 tun řepkové bionafty v roce 1992 stoupla produkce v roce 2010 na téměř 200 tisíc tun.

SDRUŽENÍ ZAJIŠŤUJE

Aktivity v oblasti podpory komplexního zpracování řepky, příp. dalších olejnin, použitých rostlinných olejů a tuků na technické produkty a krmné komponenty.
Prosazování stanovených dílčích cílů, spoluvytváření technických a iniciování ekonomických a legislativních podmínek, nejen ve sféře výrobní a zpracovatelské, ale i ve sféře užití produkce.
Propagaci, informační služby, poradenství, zprostředkovatelské a koordinační činnosti, zabezpečování základní odborné mezinárodní spolupráce.
Zabezpečování odborné gesce vůči centrálním orgánům státní správy a spolupráce se zainteresovanými zájmovými společenstvy.

KONTAKTUJTE NÁS

SDRUŽENÍ PRO VÝROBU BIONAFTY
Drnovská 507/73, Ruzyně,
161 00 Praha
IČ: 452 49 202
Ing. Petr Jevič, CSc., prof. H.c.
Výkonný ředitel Sdružení
email: Petr.jevic@vuzt.cz
tel: + 420 233 022 302